Aldizkari baten harpidetza egin eta liburu bat ere kobratu diote, aurrez jakinarazi gabe