Administrazioak beste etxebizitza bat eman behar dio elbarri bati garaje plazaren hutsuneak direla eta