Administrazio Publikoaren erantzukizuna. Elementu piroteknikoen ondoriozko kalteak