Sonia Castañeda, directora de la Fundació Biodiversitat

"Som el país amb més biodiversitat i més espais de la Xarxa Natura 2000 d'Europa"

1 mayo de 2016
Img entrevista listado 1111

Com definiria el terme “biodiversitat”?

Estem envoltats de biodiversitat en el nostre dia a dia. És a casa nostra, a la nostra nevera, a la nostra farmaciola, a la roba, etc. Parlar de biodiversitat és parlar de gens, d’espècies, d’ecosistemes.

Aquest mes se celebra el Dia Mundial de la Biodiversitat.

La biodiversitat és important perquè és necessària perquè hi hagi vida al planeta. Sense ecologia no hi ha economia: el 40% de l’economia mundial depèn de tenir uns ecosistemes sans. I també és benestar social, ja que d’aquesta depèn que tinguem medicines, aliments, tèxtils, etc.

Com a consumidors, en què ens afecta la pèrdua de biodiversitat?

Perdem espècies i cal recordar que cada anella de la cadena de la vida acompleix una funció. A més, descendeix la quantitat d’aliments i la varietat d’espècies agrícoles i marines que consumim.

Com rebatria aquells a qui no importa que desapareguin espècies, mentre no siguin les poques que consumim?

Pensar així és un error. Totes les espècies acompleixen una funció en els ecosistemes, ens proveeixen d’uns serveis que fan possible la vida al planeta i que la nau Terra on vivim funcioni. Imagini que no és consumidor de mel i li fos igual que desapareguessin les abelles. El consens científic assenyala que, si això ocorregués, la vida al planeta no seria possible perquè les abelles acompleixen una funció de pol.linització essencial. Si totes les abelles fessin vaga, fer la seva feina ens costaria milers de milions d’euros. A més, cada cop que desapareix una espècie, podem estar perdent la cura d’una malaltia concreta.

I no només perdem espècies conegudes, sinó també desconegudes.

Així és. El món desconegut és més gran que el conegut. Cada espècie compta, fins i tot les que no coneixem.

Què podem fer com a consumidors per a evitar la pèrdua de biodiversitat?

Molt. Podem ser consumidors responsables amb el medi ambient, valorar què i quant consumim, evitar la generació de residus, reduir, reutilitzar i reciclar, controlar l’ús de l’aigua i l’energia, consumir productes sostenibles, etc. Els consumidors tenim un poder de canvi molt important, marquem la pauta del que es produeix.

Espanya és el país amb més biodiversitat d’Europa, segons la seva Fundació. Quines dades destacaria?

Som rics en biodiversitat. D’una banda, tenim més de 85.000 espècies: el 50% de les espècies animals d’Europa i el 80% de les espècies de plantes vasculars. A més, el 30% del territori espanyol forma part de la Xarxa Natura 2000, una xarxa europea d’espais naturals d’alt valor ecològic, i un 8% del nostre espai marí està protegit.

Quines mesures es prenen per cuidar la biodiversitat a Espanya i frenar la seva pèrdua?

Moltes. Des de la Fundació, treballem en el desenvolupament de projectes en el marc del territori. Amb les nostres convocatòries, cada any donem suport a unes 250 entitats per tot Espanya, que ajuden a conèixer, conservar i sensibilitzar sobre la biodiversitat.

Quines fites en conservació i recuperació de biodiversitat destacaria?

Una de les més importants els darrers anys ha estat la conservació del medi marí. Hem passat de protegir el 0,5% dels nostres mars al 8%, gràcies al projecte Life+ Indemares, que es troba a l’avantguarda en l’àmbit europeu de la protecció marina. Va acabar el 2014 i ha permès descobrir noves espècies o que Espanya compti amb una Xarxa Natura 2000 amb més de 7.000 hectàrees marines protegides. D’altra banda, en l’àmbit terrestre, mitjançant els projectes per a protegir l’excés ibèric o el gall salvatge cantàbric, s’aconsegueix conèixer més aquestes espècies i protegir el seu hàbitat.

Com afrontaria crítiques com la que no es fa prou per la biodiversitat a Espanya?

És cert que queda molt per fer i que hi ha molts reptes, però no es pot negar que al nostre país es desenvolupen moltes iniciatives en l’àmbit públic i privat. No deu ser casualitat que siguem el país amb més biodiversitat i més espais de Xarxa Natura 2000 d’Europa. La societat està cada vegada més sensibilitzada en matèria ambiental, hi ha molt bones notícies que ens animen a seguir conservant la biodiversitat.