Responsabilidade do Concello. Obras na rúa sen sinalizar