O cobro por fracción dos aparcadoiros, en vez de por tempo real, declarado ilegal