Merca unha PDA e aos catro meses estrágaselle, pero o establecemento non se fai cargo do amaño