La força de la calefacció obliga a obrir les finestres