Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Edición impresa >

Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, polo tanto, unha vixencia limitada.

Mercado de alugueiro : Unha opción moi pouco atraente

Mercado de alugueiro de vivenda: escaso, caro e arredado das necesidades dos cidadáns

O que di a lei que regula o alugueiro de vivenda (LAU)

Que forma debe ter o contrato de arrendamento?
O contrato realízase por escrito e nel debe constar unha descrición do inmoble, a duración do contrato e o importe da renda. Non é preciso que siga un modelo concreto, abonda con que ambas as dúas partes manifesten por escrito os acordos que alcancen. Así e todo, hai un ‘contrato-tipo’, de venda en estancos; adquiríndoo liquídase o Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

A duración do contrato
As partes poden establecer libremente a duración do contrato de alugueiro. De ser inferior a 5 anos, chegada a data de vencemento do contrato, este prorrogarase obrigatoriamente por prazos anuais ata acadar esta duración, non sendo que o inquilino lle manifeste ó propietario (con como mínimo 30 días de antelación á data de remate do contrato) que non ten intención de continuar na vivenda. O arrendador está obrigado a prorrogar o contrato ata que a súa duración alcance os 5 anos, coa excepción de que manifestara no contrato que ía precisar ocupar persoalmente a vivenda antes deste tempo. Transcorridos os 5 anos, o propietario pódese negar a renovar o contrato se avisa ó inquilino cun mes de antelación. Se no contrato non se sinala prazo de duración, entenderase que é dun ano.

A fianza
Trala sinatura do contrato, o inquilino está obrigado a entregarlle ó propietario unha fianza en metálico equivalente a unha mensualidade de renda. O importe da fianza seralle devolto integramente ó inquilino cando remate o contrato, sempre e cando entregue a vivenda en perfecto estado. A fianza pódese actualizar, coma acontece coa renda, unha vez transcorridos os 5 primeiros anos de duración do contrato.

A renda
A cantidade que o inquilino lle aboa ó arrendador polo alugueiro da vivenda páctana libremente ambas as partes. Salvo que se acorde outra cousa, o pagamento é mensual e por anticipado dentro dos 7 primeiros días de cada mes. Débese efectuar no lugar e polo procedemento que acorden as dúas partes (en metálico, por domiciliación bancaria, mediante ingreso en conta, etc.).
O propietario entregaralle ó arrendatario un xustificante ou recibo do pagamento da renda, salvo que resulte debidamente acreditado por outros procedementos (como o resgardo do ingreso bancario). A lei establece tamén que durante os 5 primeiros anos de duración do contrato a renda se incrementará ou diminuirá conforme o faga o IPC anual.

Quen paga os gastos?
Os gastos xerais que derivan do uso corrente do inmoble (cotas da comunidade de propietarios, piscina, ascensor, garaxe, servizos de vixilancia) son de conta do propietario; só no caso de que así se pacte no contrato serán asumidos polo inquilino. Gastos a cargo do inquilino son aqueles nos que se pode medir o consumo que deles fai. Os máis habituais son o gas, a electricidade, o teléfono e a auga.

Obras na vivenda
As obras de conservación: o propietario está obrigado a realizar as reparacións que cumpran para conservar a vivenda en boas condicións de habitabilidade, agás que o estrago o producira o inquilino ou que a vivenda quedase destruída por causas das que non é responsable o propietario (incendio, inundación, terremoto, etc.).

/imgs/20041101/tema04.jpgAs pequenas reparacións que esixa o desgaste derivado do uso ordinario da vivenda deberaas aboar o inquilino. Se a realización das obras de conservación do inmoble non se pode atrasar ata que conclúa o contrato de arrendamento, o inquilino terá que toleralas; se se prolongan durante máis de 20 días, terá dereito a que a renda diminúa proporcionalmente á parte da vivenda que non poida utilizar a causa desas obras.

Cando cumpra realizalas urxentemente para evitar danos graves e inmediatos, poderaas realizar o inquilino, sempre que llo comunique ó propietario, e terá dereito a que este lle restitúa o seu importe.

Obras de mellora son as que afectan á hixiene, salubridade e comodidade do inmoble e dos seus ocupantes. Se a súa realización non se pode atrasar ata que conclúa o contrato, o arrendatario teraas que tolerar; se se prolongan durante máis de 20 días, o inquilino terá dereito a que a renda diminúa proporcionalmente á parte da vivenda que non poida utilizar. Nestes casos, o propietario deberalle notificar ó inquilino con polo menos 3 meses de antelación o obxecto das obras, o seu comezo, duración e custo previsto.

E o inquilino non poderá realizar sen o consentimento por escrito do arrendador aquelas obras que modifiquen a configuración da vivenda ou que causen unha diminución da estabilidade ou da seguridade na mesma.

Paxinación dentro deste contido

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións