Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Edición impresa >

Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.

Dúbidas máis habituais sobre telefonía fixa e móbil : Persisten as dúbidas e aumentan as queixas

O sector da telefonía, tan indispensable coma descoñecido para os consumidores, suscita unha de cada dez reclamacións

Facturas

Que acontece se non se paga unha factura?
/imgs/20051101/informe1.jpg
Se o abonado atrasa máis dun mes o pagamento total ou parcial do recibo telefónico fixo desde que se lle presenta o documento do cargo, a operadora poderá suspender temporalmente o servizo, previo aviso. Así e todo, o servizo manterase para todas as chamadas entrantes, agás as de cobro revertido, e as chamadas saíntes de urxencias. En caso de non pagamento parcial, cando se refira ó cargo polos servizos de acceso a Internet ou do servizo de tarificación adicional, só dará lugar á suspensión de tales servizos, pero non ó corte do servizo telefónico.
Para os usuarios de telefonía móbil será de aplicación o que estea contemplado no contrato para o caso de non pagamento e as posibles garantías que figuren no mesmo.

E se o atraso no pagamento se prologa no tempo?
Na telefonía fixa, cando o atraso no pagamento supere os tres meses ou se producira a suspensión temporal en dúas ocasións, por demora no pagamento, o operador, previo aviso ó abonado, poderá interromper definitivamente o servizo e cancelar o contrato. Para os usuarios de telefonía móbil será de aplicación o que estea contemplado no contrato.

Pódese utilizar un medio de pagamento distinto da domiciliación bancaria das facturas?
Conforme á normativa vixente, entre os dereitos do usuario atópase o de elixir o medio de pagamento de entre os comunmente usados no tráfico comercial. Este dereito debe figurar no contrato.

Cambio ou preselección de operador

En que consiste a preselección ou preasignación do operador?
O abonado ten dereito a elixir un operador diferente do que lle prové a liña fixa para realizar as súas chamadas, sen necesidade de marcar previamente o código que identifica a esoutro operador. Para iso, o abonado débello manifestar ó operador elixido para que este llo comunique ó anterior e se realice a preasignación.

Quen factura a partir de agora as chamadas?
O operador que prové a liña seguiralle facturando ó usuario as cotas mensuais de abono e as chamadas e servizos non preseleccionados, e o operador preseleccionado facturaralle directamente ó usuario as chamadas e servizos contratados con el.

A que chamadas afecta a preselección?
Existen diferentes modalidades:

  • Preselección para chamadas de longa distancia (provinciais, interprovinciais, internacionais e móbiles).
  • Preselección global (todas as chamadas, agás números curtos -de atención pública, urxencias, de contacto con algunhas operadoras de telefonía…- e números novecentos).

É legal un contrato de preselección realizado por teléfono?
Si. O procedemento consiste en gravar a conversa, previo aviso ó usuario, quedando así un rexistro verbal coa aceptación da contratación do produto. Así e todo, o procedemento máis seguro é chamar á operadora desexada e solicitar un contrato escrito, lelo e asinalo.

Como se pode solicitar a portabilidade (cambio de operador) da liña de teléfono móbil?
O abonado que desexe portar a súa numeración débello solicitar ó novo operador. Esta mesma solicitude -cómpre facela por escrito- inclúe a solicitude de baixa ó antigo operador e o seu desexo de conservar o número , polo que non é necesario solicitarlla directamente ó antigo operador. Encargarase diso o novo.

/imgs/20051101/movil2.jpg Canto tempo tarda en facerse efectiva a portabilidade?
O operador está obrigado a facer a conservación de número no prazo de catro días hábiles a contar desde que recibe a solicitude de baixa con conservación de número. Nun mes, todos os dereitos deben ser xa do novo operador.

Pode conservar o usuario o seu número de teléfono se cambia de operador móbil?
Si. Todos os usuarios do servizo telefónico teñen dereito, previa solicitude, a conservar os números que lles foran asignados. Os operadores non se poden negar a doarlle a numeración a outro operador a menos que se dea algún dos seguintes supostos:

  • Que na solicitude de portabilidade haxa algún dato erróneo ou incompleto.
  • Que exista xa unha solicitude previa de portabilidade.
  • Que o abonado teña o servizo suspendido ou interrompido por débeda pendente.
  • Que a tarxeta SIM fora denunciada por roubo ou perda.
  • Que o abonado teña tarxeta SIM múltiple ou contrato multiliña.
  • Que a numeración non lle corresponda ó operador doante.
  • Por imposibilidade técnica.

En caso de cambio de operador de telefonía móbil, pódese seguir usando o terminal antigo ou cómpre mercar un novo?
No caso de que se adquirira un aparello “libre”, é dicir, sen vinculación a un contrato cun operador concreto, non hai problema ningún. Se se adquiriu o terminal ó subscribir o contrato co operador de telefonía móbil, a miúdo acéptanse unhas condicións que limitan o uso do terminal exclusivamente co operador durante un tempo limitado. Se este prazo concluíu, pódese empregar o terminal co novo operador. Se non rematou, o operador anterior poderíalle aplicar a posible cláusula que se incluíra no contrato para este suposto.

Reclamacións

/imgs/20051101/telf.jpg Onde hai que presentar a reclamación?
O primeiro paso é presentar unha queixa ante o Servizo de Atención ó Cliente da operadora, no prazo dun mes desde o momento en que se teña coñecemento do feito que as motive.

Que datos hai que facer constar na reclamación?
O DNI do reclamante, o seu domicilio, o número da liña telefónica obxecto da reclamación, unha relación das xestións telefónicas infrutuosas realizadas, a alegación dos dereitos conculcados e a petición na que se concrete, con toda claridade, a solicitude.

Que se pode facer se a operación non ofrece unha resposta satisfactoria?
Transcorrido un mes desde a presentación da reclamación sen resposta satisfactoria, o abonado poderá acudir ás Xuntas Arbitrais de Consumo. Se o operador ou o abonado non se someten a arbitraxe de consumo, o abonado pódese dirixir, no prazo de tres meses, á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.

A resolución que dite a Secretaría esgotará a vía administrativa, polo que, en caso de desconformidade de calquera das partes, poderase interpor un recurso contencioso administrativo.

Paginación dentro de este contenido

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións