Máis meditada e responsable, pero non exenta de perigos