Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Edición impresa >

Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, polo tanto, unha vixencia limitada.

Escolas infantís : Continúan a faltar prazas nas garderías públicas

A situación practicamente non mudou nos últimos 6 anos. As públicas, en termos xerais, son algo mellores cás privadas. A dotación e cualificación do persoal segue sendo satisfactoria

Calidade e prezo

Pagar máis non significa necesariamente recibir mellor servizo. No número de nenos que lle corresponde a cada coidador, as públicas quedan -falando sempre de medias- mellor nos tres grupos de idade: nenos de ata 1 ano -un coidador por cada 5,5 nenos nas públicas e 1 cada 6,2 nas privadas-, de entre 1 e 2 anos -nas públicas, 8,6 nenos de media para cada coidador, e nas privadas, 9-, e de entre 2 e 3 anos, un coidador cada 9,5 nenos nas públicas e un cada 11 nas privadas. Así e todo, a dotación do persoal foi en todos os casos satisfactoria, pois non se superou o máximo de nenos que se recomenda que atenda cada educador. Xa en materia de infraestruturas, as públicas contan cun patio ou xardín en maior medida cás privadas (91% fronte ó 76%), pero é algo máis habitual que as privadas dispoñan de servizo de comedor, se ben son inmensa maioría as que o ofrecen.

Como punto forte das privadas cómpre salientar os horarios, máis amplos e con posibilidade de que os nenos queden no centro unha hora máis cás incluídas no horario oficial. Outras conclusións son a diversidade no número de alumnos dos centros (a media é de 64 nenos por escola, pero algunhas aceptan ata 300 nenos e outras limítanse a unha ducia), a disparidade no número de nenos que lle corresponden a cada educador (desde 4 ata 18 nenos de media, segundo os centros) e o moi satisfactorio perfil académico (Maxisterio, Técnicos Especialistas en Xardín de Infancia ou Técnicos Superiores en Educación Infantil) do 70% do persoal que atende os nenos. Os outros son puericultores, psicólogos, pedagogos e estudantes en prácticas de Técnico Especialista en Xardín de Infancia ou en Maxisterio.

Se se comparan estes datos cos publicados en 1999 por CONSUMER logo dunha investigación semellante, compróbase que a situación evolucionou pouco no principal, xa que non se atenúa o déficit de prazas en garderías públicas. Tamén permanece invariable o número de nenos que de media lle corresponde a cada educador (9 en ambos os dous estudos) nestas escolas. O cambio máis importante é a mellora en seguridade: reduciuse á metade a proporción de garderías con deficiencias relevantes.

Horarios e criterios de admisión

A dispoñibilidade horaria media nas escolas infantís privadas é de 10 horas e 30 minutos cada día, case 2,5 horas máis de media cás públicas. E hai algunhas (privadas) que chegan ás 12 horas diarias de servizo.

O horario ampliado (págase á parte, é un extra) ofrécese en seis de cada dez centros, os máis deles privados. Pero só o 10% dos estudados en Álava, Navarra e Biscaia dispoñen de horario ampliado. O prezo medio que se paga nas privadas é de 26 euros ó mes se o neno está na gardería unha hora máis todos os días. Outra opción é o horario flexible de entrada e saída dos nenos, de xeito que se poida adaptar ós horarios dos seus proxenitores, que é viable no 94% das escolas analizadas, algo máis nas privadas. Para rematar, sete de cada dez permanecen abertas 11 meses ó ano (pechan só en agosto). Outras moitas (en maior medida, privadas) ofrecen horario reducido en verán e pechan en Semana Santa e Nadal. Doutra banda, o 82% das garderías (algo máis nas públicas ca nas privadas) admiten nenos que non gatean, pero só o 17% inscriben a menores de catro meses. E tan só dúas de cada dez (case todas privadas) admiten nenos non matriculados para estancias en días soltos. Mentres que case todas as escolas públicas admiten nenos con necesidades educativas especiais, dúas de cada dez privadas non o fan.

Para rematar, as condicións de admisión nas privadas son case inexistentes, pero todas as públicas establecen requisitos e preferencias (non superar certa renda familiar, empadroamento no concello, situación laboral de pais e/ou nais, características familiares, nenos con necesidades educativas especiais ou minusvalías), en función dos cales se outorgan sempre as escasas prazas dispoñibles.

Os educadores, doutra banda, adoitan comunicarlles as súas impresións sobre os nenos ós proxenitores, pero é recomendable que queden recollidas en informes, que só o 20% das garderías (en 1990 era o 33%) entregan polo menos unha vez ó mes. No tocante á información oral, o 64% das escolas infantís afirma facilitala a cotío e só un 7% admite que a proporciona tan só cando a solicitan os pais.

Canto custan as garderías?

As tarifas dependen de moitos factores: o fundamental é se é pública ou privada, pero tamén inflúe o número de horas que permanece o cativo no centro, se se inclúe no prezo a comida e mais a merenda (ou mesmo o almorzo) e os servizos que se empreguen (transporte, piscina, excursións, etc.). CONSUMER EROSKI partiu do suposto de que o neno ou nena permanece na gardería oito horas ó día, con comida e merenda incluídas (no caso de que as oferte o centro), durante todo o mes. Nas privadas a media foi de 254 euros (42.255 das antigas pesetas), mentres que nas públicas a cantidade que se paga depende de tantos factores que non procede calcular medias. As diferenzas entre os prezos medios das garderías privadas dunhas e doutras provincias e os prezos máis caros e máis baratos vistos en cada provincia pódense ver nos cadros de datos que acompañan este texto. Amais da cota mensual, o 92% das garderías privadas cobra pola matrícula ou inscrición do neno ou nena. O prezo medio desta matrícula é de 86 euros, pero mentres que as escolas infantís privadas estudadas en Madrid, Barcelona, Álava e Valencia superan esa media e se sitúan por riba dos 100 euros, no resto (agás en Sevilla, que queda xusto na media, con 86 euros de media para pagar a inscrición do neno), o prezo medio da matrícula é inferior. Dentro do prezo da matrícula, as garderías inclúen o seguro escolar e, só algunhas, o material escolar. Noutras, cóbranse á parte conceptos como uniforme, actividades extraescolares, transporte, etc. O prezo medio do servizo de comedor nas garderías privadas foi de 92 euros mensuais, incluída a merenda, se ben unha de cada cinco inclúe este servizo dentro da cota mensual. No 5% das privadas cobran por quentar e servir a comida e merenda que os nenos levan da casa.

Paxinación dentro deste contido

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións