Testamenturik ez badago, ondorengoek erosi egin dezakete ezkontideak usufruktuan duen jabetza zatia