Gas-sistema indibiduala instalatu eta, ur bero eta kalefakzio zentraleko kuotak ordaintzeari utzi nahi