Elementu komunetan eraginik ez badute, etxe barneko lanak egin daitezke