El servei d’un web per a la cerca de parella no es considera “subministrament de contingut digital”, per tant es pot cancel·lar