Declarat nul un préstec hipotecari per la incapacitat del titular