Venen pel seu compte un habitatge i una antiga immobiliària els reclama la seva comissió