Van construir el nou habitatge amb elements de pitjor qualitat