Va xocar contra una altra esquiadora per evitar topar amb uns xiquets