Va ser inclòs en un fitxer de morosos sense complir els requisits per a poder fer-ho