Una televisió privada incomplia els límits horaris legals de publicitat