Una menor va sofrir danys en caure d’un bou mecànic