Una immobiliària demanda el propietari d’un pis perquè el ven per mitjà d’una altra