Una empresa de manteniment d’ascensors fixa clàusules abusives