Una comunitat de propietaris resol el contracte de manteniment de l’ascensor després de cinc anys i reclamen danys i perjudicis