Una cirurgiana indemnitzarà una pacient per haver mostrat el seu cas a Instagram