Una assegurança d’assistència sanitària incloïa prestacions que no podia proporcionar