Un usuari és responsable dels comentaris d’odi d’altres persones al seu mur de Facebook