Un qüestionari de salut en blanc no invalida una pòlissa de vida