Un menor sofreix la mossegada d’un gos lligat i el propietari l’ha d’indemnitzar amb més de 5.000 euros