TRACTAMENT NO EFECTUAT PEL TANCAMENT D’UNA CLÍNICA DENTAL