Totes les despeses hipotecàries i la comissió d’obertura es poden reclamar si són declarades abusives