Sofreixen sobrereserva, però la companyia aèria al.lega que han facturat tard