Sis anys després, no li havien lliurat els apartaments