Si el propietari d’un habitatge reclama a l’inquilí que l’abandoni perquè la necessita, ha d’ocupar-la en un termini màxim de 3 mesos