Sentència favorable a la beneficiària d’una assegurança que al·legava en contra falta d’informació del mort