Se sotmet a un tractament de fotodepilació i pateix cremades de primer i segon grau