Responsabilitat extracontractual. Sorolls i contaminació estètica