Responsabilitat extracontractual del metro. Danys a passatgers