Responsabilitat de l’Ajuntament. Obres al carrer sense senyalitzar