Responsabilitat de l’Administració Pública. Danys per elements pirotècnics