RESOLUCIONS JUDICIALS FAVORABLES ALS ACCIONISTES DEL BANC POPULAR