REEMBORSAMENT DE LES COMISSIONS PERCEBUDES PER L’INTERMEDIARI DESPRÉS DE CANCEL·LAR-SE UN VOL