Rebaixen el preu del pis perquè era més petit del que es va acordar