Pagar la multa per viatjar sense bitllet evita que es consideri el fet com a delicte