Només abona una cinquena part del que li reclamen per incomplir un contracte d’instal·lació i subministrament de gas propà