No li van lliurar el pressupost per escrit ni la factura desglossada