L’ordenança municipal va restringir la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil