Li van deixar seqüeles per una operació reductora de pit